Sestava brusnega materiala po slojih in postopek proizvodnje

Brusni material je sestavljen iz posameznih slojev od katerih je prav vsek med njimi zelo pomemben in daje določeno lastnost brusnemu materialu.
Če postavimo brusni material na površino tako da so brusna zrna obrnjena navzgor, potem je najbolj spodnji sloj, osnova, ki vsem ostalim slojem daje podlago in to so lahko, papir, platno, kombinacija teh dveh, fiber ali film.
Na to podlago je potem nanešen osnovni nanos, ki je nekakšno osnovno lepilo oz smola.
Tretji nanos od spodaj navzgor je brusno zrno, aluminijev oksid, cirkon aluminijev oksid, keramični aluminijev oksid ali silicijev karbid.
Naslednji nanos je zgornji končni nanos, ki je končno lepilo oz. smola. V tem nanosu je običajno tudi barva, ki daje končno barvo brusnemu materialu.
Vsi dosedanji nanosi se v takšni ali drugačni sestavi pojavljajo vedno na vseh brusnih materialih. Dodaten nanos, ki se pojavlja samo v posebnih primerih, pa je zaključni nanos, ki zaradi svojih lastnosti mora biti vrhnji nanos. Med te nanose spadajo stearati, ki so nanosi za preprečevanje prehitrega zapolnjevanja brusnih trakov, antistatični nanosi ali nanosi za zmanjševanje temperature brušenja. Če ima brusni material še ta dodatni nanos, potem daje končno barvo materiala barva, ki je dodana temu nanosu.

Post Navigation